Colofon

Deze website kwam mede tot stand door een subsidie van de Van der Hucht De Beukelaar Stichting en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

De cursus 'Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk' die in samenwerking met Stichting Probos ontwikkeld is, is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Zabawas, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

Voor deze website maakte Theodoor Heijerman vrijwel alle foto's van de rode bosmieren. De nest- en biotoopfoto's zijn met name gemaakt door Jinze Noordijk. Arjan van den Bosch stelde de foto van het faunatunneltje beschikbaar.

Rudolf van Hengel en Bram Mabelis leverde waardevol commentaar op de websiteteksten.