In de praktijk

De vier rode bosmiersoorten –  kale bosmier, behaarde bosmier, zwartrugbosmier en stronkmier – waren tot en met 2016 beschermd door de Flora- en faunawet. Wie een activiteit wilde ondernemen in een terrein met rode bosmieren moest dus rekening met ze houden. Onder de Wet natuurbescherming, die 1 januari 2017 in werking is gegaan, zijn de rode bosmieren helaas niet meer beschermd.

Boseigenaren die werken met de Gedragscode bosbeheer dienen de soorten nog wel te ontzien tijdens hun activiteiten. Het effectief ontzien gebeurt door het markeren van de mierenhopen, de voedselbomen en de belangrijkste werksterstraten, zodat deze niet worden beschadigd. 

 

Mitigerende maatregel: faunatunneltje voor rode bosmieren onder een nieuw aangelegd pad, ontworpen door Arjan van den Bosch