Stronkmier

De stronkmier (Formica truncorum) is de zeldzaamste bosmier. Momenteel is er alleen een populatie bij Ommen. Van deze soort waren vroeger nog incidentele, tijdelijke nesten bekend uit de Noord-Veluwe, Bergen (NH) en andere plekken in Overijssel.

De stronkmier bouwt niet altijd zulke mooie koepels als andere rode bosmiersoorten. In Ommen bevatten de nesten waarschijnlijk vaak slechts één koningin (in tegenstelling tot populaties in het meer centrale deel van het Europese areaal) en er vinden dan ook nauwelijks nestafsplitsingen plaats. Verspreid over het gebied zijn dan ook met name solitaire nesten te vinden.

De afmetingen van de werksters zijn overeenkomstig de andere rode bosmieren, tussen de 4 en 9 mm. De stronkmier verschilt echter duidelijk van de drie algemene rode bosmiersoorten door de overwegend rode kleur (bv. vaak de gehele kop) en de zeer sterke beharing op lichaam en kop (qua beharing lijkend op de zwartrugbosmier). Meer informatie over de stronkmier is te vinden op het Soortenregister. 

Over Bosmieren.nl

Bosmieren.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als inleiding op kennis en informatie over deze belangrijke en boeiende insectengroep.
Deze website kwam mede tot stand door een subsidie van de Van der Hucht De Beukelaar Stichting en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten  doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl