Colofon

Deze website kwam mede tot stand door een subsidie van de Van der Hucht De Beukelaar Stichting en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

De cursus 'Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk' die in samenwerking met Stichting Probos ontwikkeld is, is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Zabawas, Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

Voor deze website maakte Theodoor Heijerman vrijwel alle foto's van de rode bosmieren. De nest- en biotoopfoto's zijn met name gemaakt door Jinze Noordijk. Arjan van den Bosch stelde de foto van het faunatunneltje beschikbaar en Marc de Winkel maakte een van de foto's onder het kopje 'inventarisatie' en die van de zwarte galgspin.

Rudolf van Hengel en Bram Mabelis leverde waardevol commentaar op de websiteteksten.

Over Bosmieren.nl

Bosmieren.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als inleiding op kennis en informatie over deze belangrijke en boeiende insectengroep.
Deze website kwam mede tot stand door een subsidie van de Van der Hucht De Beukelaar Stichting en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten  doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl