Home

  • Banner_04
  • Banner_02
  • Banner_01
1 2 3 4

Welkom op bosmieren.nl

Rode bosmieren zijn opvallende, interessante insecten. Ze zijn de bouwers van de grote koepelnesten in open bossen, bosranden en heideterreinen. Alle vier de Nederlandse rode bosmiersoorten – behaarde bosmier, kale bosmier, zwartrugbosmier en stronkmier – zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Wie een activiteit wil ondernemen in een terrein met deze soorten, moet dus rekening met ze houden.

 

Daarnaast kunnen het voorkomen of de trends van rode bosmieren veel vertellen over toestand van een gebied. Niet zelden worden ze ingezet door terreinbeherende organisaties als indicator voor de natuurkwaliteit of bij de evaluatie van de effecten van het beheer. Ook kunnen rode bosmieren goed als educatief middel ingezet worden, bijvoorbeeld in natuur- en milieueducatiecentra. Het sociale, drukke leven van de mieren levert een boeiend schouwspel en de bijzondere relaties die ze hebben met andere soorten is intrigerend.

 

Bosmieren.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten om wetenswaardigheden over deze belangrijke groep te ontsluiten, het verzamelen van landelijke verspreidingsgegevens te stimuleren en te dienen als achtergrondinformatie bij de cursus ‘Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk’, die wij verzorgen in samenwerking met Stichting Probos. Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen.

De soorten

Er zijn vier rode bosmiersoorten. Ze zijn vaak te herkennen aan de spectaculaire koepelnesten die ze bouwen. Er zijn daarnaast twee koepelnestbouwende satermiersoorten die op deze website kort worden besproken. Daarnaast worden nog enkele andere soorten besproken die verward kunnen worden met rode bosmieren.

Ecosysteem

Rode bosmieren zijn belangrijke soorten in het ecosysteem. Ze hebben vele relaties met andere soorten en hebben zo een groot effect op de biodiversiteit. Ook vanuit de bosbouw wordt positief naar rode bosmieren gekeken. Ze maken veel insecten buit en kunnen zo bevolkingsexplosies van verscheidene soorten beperken.

Bescherming

Rode bosmieren kunnen lokaal verdwijnen door allerlei oorzaken. Het is goed de bedreigingen in een gebied te kennen en waar nodig actie te ondernemen. De vier rode bosmiersoorten zijn wettelijk beschermd door de Flora- en faunawet. Voor werkzaamheden in een terrein moet dan ook rekening met ze gehouden worden.

Natuurbeheer

In veel gebieden op de zandgronden komen rode bosmieren voor. Een goede gebiedsinventarisatie van de aanwezige mieren kan gebruikt worden voor de kwaliteitsbeoordeling en biodiversiteits-status van een terrein, een adequate bescherming van soorten en voor de formulering van algemene of specifieke beheermaatregelen.

Over Bosmieren.nl

Bosmieren.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als inleiding op kennis en informatie over deze belangrijke en boeiende insectengroep.
Deze website kwam mede tot stand door een subsidie van de Van der Hucht De Beukelaar Stichting en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.

Over EIS

Stichting EIS Kenniscentrum Insecten  doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelden en geeft voorlichting en adviezen over beheer en beleid.

  

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl